Image description

Office 5, 61 Southbury Road,  Enfield EN1 1PJ

Tel: 07888 663268   |   Email: info@kos-acc.co.uk

Na stronie znajdziecie mnóstwo informcji dotyczacych benefitów, prowadzenia dzialalności gospodarczej i wielu innych tematów dotyczacych życia codziennego w UK


www.gov.co.uk

Informacje Konsularne

 

Polska Ambasada w Londynie

www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje/konsulowie

°       Renata Wasilewska - Mazur - Radca Konsul 

Email: renata.wasilewska@msz.gov.pl

 

°       Ines Czajczyńska - Da Costa - II Sekretarz Wicekonsul

Email: Ines.Czajczynska-DaCosta@msz.gov.pl

 

 

Organizacje zajmujące się pomocą dla uzależnionych

 

 RISE Recovery Intervention Services Ealing (uzależnienia)

www.ealingrise.org.uk/about-us

°       Alicja Morgas - pomoc dla uzależnionych

Email: alicja.morgas@cri.org.uk

 

12 Kroków Al-anon (organizacja dla rodzin i bliskich osób uzależnionych, osoby współuzależnione)

www.al-anonnie.org.pl ??????

°       Anna - osoba kontaktowa wspónoty

Email: anajaw@gmail.com

 

 

 

Organizacje zajmujące się bezdomnością

 

 

 

St. Mungos (organizacja zajmująca się bezdomnością)

www.mungos.org

 

14 Market Lane

W12 8EZ London

Tel: 0208735 5826

Mob: 07825193610

 

°       Natalia Gach - pracownik projektu pomocy dla bezdomnych

Email:  Natalia.Gach@mungos.org

 

Organizacje/osoby zajmujące się pomocą dla rodzin w potrzebie

 

°         Anna Jańczuk - studentka counsellingu, pomoc społeczna

Email: serenity.ips.uk@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/serenity-Inner-Peace-Solutions- 100767686928785/

 

Projekt Re-parenting - warsztaty psychoedukacyjne oraz informacje DDA/DDD oraz wychowanie dzieci - FB: grupa zamknięta:

www.facebook.com/groups/parentingpl

 

Projekt Poles in Need in UK - PIN UK ( informacje pomocowe, grupa wsparcia dla uzależnionych, wsparcie indiwidualne dla osób potrzebujących, szkolenia i wykłądy).

Projekt ten będzie przekształcony w polską organizację społeczną Polish Community Network, która jest w końcowej fazie tworzenia.

www.facebook.com/PolesInNeed/

 

Fawood Children Centre -

www.brent.gov.uk/services-for-residents/children-and-family-support/childcare/childrens-centres

 

°         Monika Helminiak - Juszkiewicz

Email: monika@fawoodcc.sch.uk

 

 

Pomoc ofiarom przemocy rodzinnej

 

°         Polski telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej

Tel.: 01270260106

 

°         Hearthstone (Haringey Domestic Violence Advice and Support Centre)

Tel.: 020 8888 5362

 

°         Victim Support Core DV Service

Tel.: 020 7336 1777

 

°         National Domestic Violence Helpline (dla kobiet)

Tel: 0808 2000 247 (czynne 24 godziny na dobę)

 

°       Solace Women’s Aid Floating Support Service ( dla kobiet i dziewcząt powyżej 14 roku życia)

Tel.: 0808 802 5565

 

°       North London Rape Crisis Service ( dla kobiet I dziewcząt powyżej 14 roku, które doświadczają przemocy na tle seksualnym)

Tel.: 020 7619 1369

 

°       Hestia ( pomoc ofiarom przemocy w rodzinie zarówno kobietom jak i mężczyznom)

Tel.: 07805792132

Email: EalingIDVA@hestia.org.csjm.net

 

 

°       Men’s Advice Line  ( pomoc dla mężczyzn)

Tel.: 0808 801 0327

 

°       Refuge Wschodnoio - Europejski Program Pomocy (opieka nad kobietami i dziećmi dotkniętymi przemocą w rodzinie)

Tel.: 07725 245777

 

Email: ce.idva@refuge.cjsm.net

Email: EasternEuropeanIDVA@refuge.org.uk

 

Inne organizacje

°         Victim Support (pomogająca ofiarom różnych przestępstw)

Tel.: 08081689111

 

°         General Needs Housing  (zapewnia pomoc mieszkaniową dla samotnych kobiet w Londynie)

Domestic Violence Services ( pomoc z awaryjnym zakwaterowniaem dla ofiar przemocy w rodzinie)

Email: info@h4w.co.uk

 

Tel.: 0207 501 6120

 

 

Organizacje dobroczynne

 

 

 

 

Hurricane of Hearts

www.hurricaneofhearts.com

Dagmara Chmielewska - zalożycielka organizacji charytatywnej Hurricane of Hearts zajmującą się zbierania dotacji na sprzęt medyczny do na dziecięce oddziały w szpitalach.

Email: info@dagmarachmielewska.com