Image description

Office 5, 61 Southbury Road,  Enfield EN1 1PJ

Tel: 07888 663268   |   Email: info@kos-acc.co.uk


O NAS


KOS – ACC Financial Services - Polskie Biuro Księgowe istniejące od września 2001 świadczy usługi w dziedzinach:


•    Księgowości dla klientów indywidualnych i firm limited


•    Rozliczeń podatkowych


•    Zasiłków


•    Odwołań od decyzji wystawianych przez urzędy państwowe i inne instytucje


•    Ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych, wypadkowych i innych


•    Tłumaczeń


•    Pobytów tymczasowych i stałych na terenie Wielkiej Brytanii


•    Uzyskiwania alimentów


•    Zasiłków pogrzebowych


Nasze biuro od roku 2001 specjalizuje się w obsłudze obywateli Polski i Europy Wschodniej mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii.


Klienci naszego biura mogą liczyc na profesjonalną , miłą obsługę w konkurencyjnych cenach. Każdy klient ma zapewnione spotkanie indywidualne (face to face) z pracownikiem biura, podczas którego w dyskrecji może rozmawiać o swoich spawach finansowych i nie tylko.


Pracownicy naszego biura mają dostęp do aktualnych informacji, kursów i szkoleń prowadzonych przez różne organizacje, dzięki którym nasze porady i usługi są zawsze profesjonalne i o najwyższym standardzie.


Oprócz profesjonalnej działalności, Kos - Acc Financial Services bierze także aktywny udział w wielu akcjach charytatywnych wspomagając lokalną społeczność, osoby potrzebujące pomocy i organizacje charytatywne. 7 maja 2016 wzięliśmy udział w akcji ''Nasze serca dla serduszka Kuby'' jako jeden z licznych sponsorów atrakcyjnych nagród. 20 maja 2016 bierzemy udział w 15km marszu zbierając dotacje na rzecz organizacji charytatywnej Nightingale Cancer Support w Enfield.


Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do nas.


 

Image description
Image description
Image description
Image description

   


Image description

 DARMOWA 30-GODZINNA OPIEKA NAD DZIECKIEM

 

Rząd brytyjski ogłosił podwojenie ilości darmowych godzin opieki nad dzieckiem dla 3 i 4 – latków z 15 do 30 godzin tygodniowo.

 

Program pilotażowy rozpocznie się w wybranych rejonach Anglii we wrześniu 2016.  Należą do nich: Wigan, Staffordshire, Swindon, Portsmouth, Northumberland, York, Newham i Hertfordshire.

 

Cały proces nie będzie jednak łatwy.

 30- godzinna, darmowa opieka nad dzieckiem będzie przysługiwała rodzicom, którzy:

 • Pracują więcej niż 16 godzin tygodniowo,
 • Zarabiają indywidualnie do £100,000 rocznie,
 • Mieszkają na terenie Anglii,
 • Dziecko osiągnie wiek 3 lub 4 latka we wrześniu 2016.

 Obecnie, rodzice 3 i 4 – latków mogą korzystac z 570 godzin darmowej opieki rocznie. Zazwyczaj jest to 15 godzin tygodniowo w ciagu 38 tygodni w ciągu roku. W ostatnim roku w programie wzięło udział ponad 1 milion dzieci.

 

Rodzice młodszych pociech – 2-latków także mogą korzystać z darmowej opieki w żłobkach i przedszkolach, jeżeli pobierają jeden z następujących zasiłków:

 • Income Support
 • Job Seeker’s Allowance (income based)
 • Employment and Support (income related)
 • Child Tax Credit i/lub Working Tax Credit a ich dochód nie przekracza £16190
 • Universal Credit

Na przełomie 2015 i 2016 w przedszkolach znalazło miejsce ponad 157 tysięcy 2 – latków.

 

Ministerstwo Edukacji przeprowadza w tym momencie otwarte konsultacje na temat, w jaki sposób powinien być wprowadzony w życie program 30-godzinnej, darmowej opieki nad 3 i 4 – latkami.

 

Organizacje rządowe czekają na opinie i uwagi osób zainteresowanych:

 • W jaki sposób zaspokoić potrzeby pracujących rodziców,
 • Jak zaspokoić potrzeby dzieci niepełnosprawnych,
 • W jaki sposób lokalne władze powinny informować rodziców o dostępnych miejscach,
 • Jak lokalne władze powinny postępować w stosunku do rodziców, którzy starcili prawo do darmowej opieki nad dzieckiem
 • Na jakich zasadach lokalne władze powinny współ pracować ze żłobkami i przedszkolami,

 Konsultacje będą trawć do 6 .06.2016 do godz 17.00.

 Wszystkie osoby zainteresowane mogą wyrazić swoją opinię na rządowej stronie internetowej:

 

https://consult.education.gov.uk/early-years-funding/childcare-free-entitlement


Updated 18/05/2016


CLASS 2 NATIONAL INSURANCE CONTRIBUTIONS (NICs) ZNIESIONE OD KWIETNIA 2018

 

Obecnie, w roku podatkowym 2015-2016, osoby samozatrudnione w Wielkiej Brytanii są zobowiązane do płacenia dwóch typów składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributionions):

 

 • Class 2 National Insurance Contribution - przy uzyskaniu dochodu powyżej £5,965 kwota do zapłaty wynosi £2.80 tygodniowo. Osoby, których dochód nie przekroczył £5,965 w roku podatkowym 2015-2016 są zwolnione od płacenia Class 2 NIC.

 

 • Class 4 National Insurance Contribution -  jeżeli roczny dochód mieści się w przedziale od £8,060 do £ 42,385 - 9% od uzyskanego dochodu musi być odprowadzony na Class 4 NIC, powyżej kwoty £ 42,385 - płaci się tylko 2% od uzyskanego rocznego dochodu.

 

Od kwietnia 2018 roku samozatrudnieni będą zobligowani do płacenia tylko jednego rodzaju składki Class 4 National Insurance Contribution.

 

Obecnie opłacane składki Class 2 NIC umożliwiają osobom samozatrudnionym prawo do uzyskania uprawnień do emerytury (State Pension) i innych świadczeń składkowych.

 

Po kwietniu 2018, zasady składkek  ubezpieczeniowych Class 4 NIC będą zmienione, aby dać możliwość  osobom samozatrudnionym prawo do uzyskania uprawnień do emerytury (State Pension) i pozostałych świadczeń składkowych.


Updated 06/04/2016


 

 

ZMIANY W NALICZANIU BENEFITÓW - KWIECIEN 2016

 • Stawki benefitów zamrożone na najbliższe 4 lata

Według najnowszych ustaleń rządu brytyjskiego wzrost stawek benefitów oraz tax credits dla osób poniżej wieku emerytalnego po kwietniu 2016 będzie zamrożony przez najbliższe 4 lata. Wyjątkiem będą objęte jedynie emerytury, które są chronione ustawą ‘triple lock’, która gwarantuje co roku wzrost wypłacanych składek.

 

Zasiłki dla osób niepelnosprawnych i chorych, elementy tax credit zwiazane z niepełnosprawnością oraz zasiłki takie jak: Personal Independence Payment (PIP), Attendance Allowance, Disability Living Allowance (tylko Support Group), Maternity Allowance, Statutory Maternity/ Paternity Pay and Statutory Sick Pay są zazwyczaj uaktualniane zgodnie ze wzrostem inflacji, która do września 2015 spadła, dlatego też kwota powyżej  wymienionych zasiłków nie ulegnie zmianie po kwietniu 2016 roku.

 

 • Benefit Cap zostanie zmniejszony

Benefit Cap jest to maksymalna wielkość zasiłku przypadająca na gospodarswo domowe jaką można otrzymać od rządu. Obecnie wynosi on £26,000 na rok.  Jeżeli rodzina otrzyma zbyt wysoką kwotę, wówczas Housing Benefit zostaje pomiejszony o kwotę przekraczającą Benefit Cap.

Nowe zmiany przewidują zmniejszenie Benefit Cap do £23,000 dla rodzin mieszkających w Londynie oraz do £20,000 dla rodzin z poza Lonynu.

 

 • Zniesienie dodatku rodzinnego - Family Premium

Od 1 maja 2016 zostaje zniesiona premia rodzinna Family Premium - obecnie wynosząca £17.45 dla rodzin z jednym lub więcej dziećmi.

Zniesienie dodatku Family Premium będzie dotyczyło bezpośrednio osób, które będa składały nowy wniosek o Housing Benefit po 1 maja 2016 roku, bądź którym urodzi się dziecko po 1 maja 2016 roku.

Osoy obecnie otrzymujące zasiłki: Income Supprt, income-based Jobseeker’s Allowance, income-related Employment and Support Allowance lub emenryturę (guarantee element of Pension Credit) będą miały przyznany dodatek Family Premium pod warunkiem, że zrezygnują z powyższych zasiłków i będą starały się jedynie o Housing Benefit. Rezygnacja z jednego z powyżej wymienionych zasiłków nie wpłynie na wielkość otrzymywanych środków, bowiem przyznawany Family Element porównywalny jest do wielkości pozostłych dodatków.

 

Osoby, które nie pobierają wymienionych zasiłków: Income Supprt, income-based Jobseeker’s Allowance, income-related Employment and Support Allowance lub emenryturę (guarantee element of Pension Credit) będą wciąż otrzymywać Housing Benefit jeżeli na dzień 30 kwietnia 2016 kwalifikowały się do jego otrzymania. Stracą do niego prawo wtedy gdy będą ponownie składać nowy wniosek o Housing Benefit (new claim) albo ich dzieci lub podopieczni osiągną pełnoletność.

 

 • Housing Benefit – uwstecznienie zasiłku

Obecnie osoby składające wniosek o Housing Benefit mogą ubiegać się o uwstecznienie wypłaty dofinansowania do mieszkania do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku pod warunkiem, że mają do tego uzasadniony powód, dlaczego wniosek nie został złożony wcześniej.

Od 1 kwietnia 2016 okres ten zostanie zredukowany do 1 miesiąca.

Zatem osoba składająca wniosek o dofinansowanie do mieszkania po 1 kwietnia 2016 będzie mogła złożyć prośbę o uwstecznienie wypłaty Housing Benefit tylko do 1 miesiąca. Ponadto będzie musiała wykazać racjonalny powód, dlaczego prosi o jego uwstecznienie.

Wyjątkiem będą osoby jedynie które właśnie co osiągnęły wiek emerytalny (age for state pension credit) i one będą mogły składać wniosek o uwstecznienie wypłaty Housing Benefit do 3 miesięcy.

 

 • Wzrost rocznego dochodu na gospodarstwo rodzinne będzie miał wpływ na wielkość przyznawanego tax credit

Do tej pory wzrost rocznego dochodu na rodzine o £5,000 nie był brany pod uwagę, zatem nie miał wpływu na wielkość przyznawanego tax credit. Od kwietnia 2016 roku, wzrost dochodu o ponad £2,5000 będzie brany pod uwagę. W praktyce zmiany te dotką około 800,000 rodzin, których tax credit będzie pomniejszony średnio o £200-£300 rocznie.


Updated 30/03/2016

 

 


ZMIANY W WORKING  TAX CREDIT DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH

 

Zgodnie z nowymi przepisami, aby kwalifikować się do otrzymania Working Tax Credit należy regularnie otrzymaywać wynagrodzenie za usługi w ramach swojego samozatrudnienia.

 

Ponadto, samozatrudniający musi wykazać, że praca:

 •  jest wykonywana na zasadach komercyjnych z korzyściami finansowymi (jest źródłem dochodu),
 • wykonywana jest regularnie w zorganizowany sposób.

 Osoby, których poniższe informacje dotyczą nie będą kwalifikować się do otrzymania Working Tax Credit jeśli:

 • nie mają dochodu, bądź planu na swój biznes, który będzie przynosił realny dochód,
 • nie prowadzą księgowości (invoicy, rachunki za koszty, vouchers, itp.),
 • nie pracują bądź nie świadczą usług regularnie,
 • nie przestrzegają regulacji prawnych wymaganych z charakteru świadczonych usług, np. kierowca ciężarówki, który nie płaci ubezpieczenia (insurance) za samochód.

Osoby samozatrudniające, które obecnie otrzymują Working Tax Credit, będą sprawdzane przez urząd HMRC w Wielkiej Brytanii i będą zobowiązane do przedstawienia następujących informacji:

 •  potwierdzenia przychodów i liczby przepracowanych godzin,
 • faktury (invoice) wystawione za wykonaną pracę,
 • potwierdzenia (receipts) kosztów poniesionych na działaność,
 • podumowanie zamówień lub płatności za otrzymane produkty,
 • biznes plan oraz jak jest on wdrażany w rozwój działalności,
 • wykazanie informacji na przykład: jak działalność jest prowadzona na co dzień, jak jest reklamowana, itp.

 Jeżeli, chcecie Państwo uzyskać więcej informacji dotyczący wprowadzonych zmian do Working Tax Credit lub nie wiedzą Państo jak należy udokumentować, żeby nie utracić dofinansowania zapraszamy do naszego biura.

Updated 11/03/2016
KONIEC Z ROZLICZENIAMI NA ZERO

 

Od kwietnia 2015 Class 2 National Insurance Contributions bedą naliczane jednocześnie z podatkiem dochodowym. Umożliwi to samozatrudnionym i spółkom partnerskim opłatę składek na ubezpiecznie zdrowotne (Class 2 National Insurance Contribution i  4 National Insurance Contribution) oraz podatku dochodowego w tym samym czasie.

 

Dla klientów, którzy mieli ustanowiony Direct Debit na opłacanie Class 2 National Insurance i  prowadzili działalność w roku podatkowym 2014 - 2015 ostatnia opłata została pobrana 10 lipca 2015.

 

Od roku podatkowego 2015-2016 składki na ubezpieczenie zdrowotne (Class 2 National Insurance Contribution oraz Class 4 National Insurance Contribution) bedą obliczane i pobierane razem z podatkiem dochodowym po wypełnieniu rozliczenia Self-Assesment za dany rok podatkowy.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pomocy w rozliczeniu Self -Assesment zapraszamy do naszego biura.

Updated 11/01/2016


 


MARRIAGE ALLOWANCE

 

Małżeństwa oraz pary będące w zalegalizowanych związkach mogą otrzymać do £212 rocznie, korzystając z ulgi Marriage Allowance.

Marriage Allowance umożliwia przekazanie współmałżonkowi £1,060, co stanowi 10% kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance).

 

Personal Allowance, jest to kwota wolna od podatku i wynosi £ 10,600 dla osób, które osiągją dochód nie większy niż £42,385 i są zobowiązani płacić 20% podatku od uzyskanego dochodu.

 

Pary będące w zalegalizowanych zwiazkach mogą ubiegać się o Marriage Allowance jeżeli:

 

 • roczny dochód jednego ze współmałżonków nie przekracza kwoty £10,600 rocznie,
 • dochód drugiego małżonka musi być pomiędzy £10,601 i £42,385 (dla osób których dochód jest wiekszy niz £ 42,386 Marriage Allowance nie przysługuje)
 • obydwoje małżonkowie muszą być urodzeni po 6 kwietnia 1935.

Jeżeli spełniacie Państwo powyższe warunki, jeden ze współmałżonków, który ma niewykorzystaną  wolną kwotę od podatku może przekazać drugiemu małżonkowi do £1,060 swojej kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym.

 

Przenosząc £ 1,060 na współmałżonka, ktorego dochod jest nie wiekszy niż £ 42,385, daje możliwość zwiększenia współmałżonka kwoty wolnej od podatku z £10,600 do £11,660, co w rezultacie obniża  podatek należny do płacenia o kwotę £ 212. Chociaż  Personal Allowance małżonanka przekazujżącego tę kwotę zostaje  pomniejszony do £ 9,540, niemniej jednak jeżeli jego dochód jest poniżej kwoty £9,540 podatek dochodowy jest na poziomie £0.

Updated 20/12/2015